PROFESIONALIOS PERSONALO VALDYMO KONSULTACIJOS IR MOKYMAI. Kompleksinės konsultacijos bei mokymai darbuotojų atrankos, adaptacijos, ugdymo, įtraukimo ir išlaikymo temomis; darbuotojų veiklos valdymas ir karjeros planavimas.
Daugiau
KORUPCIJOS PREVENCIJOS MOKYMAI IR KONSULTACIJOS. Kompetentingų ekspertų patirtis, supažindinant su korupcijos reiškiniu ir aktualijomis, diegiant korupcijos prevencijos priemones bei sistemas.
Daugiau
2014 – 2020 metų ES INVESTICINIŲ VEIKSMŲ PROGRAMA 10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.3-ESFA-R-920 priemonė „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“
Daugiau