10 prioritetas

2014 – 2020 metų ES investicinių veiksmų programa 10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.3-ESFA-R-920 priemonė „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“


 Savivaldybės, prieš pateikdamos paraiškas paramai gauti, turi atlikti tyrimą dėl tų paslaugų ar aptarnavimo aspektų, kuriuos numatoma gerinti projekto vykdymo metu. Šio tyrimo veiklos gali būti kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms nustatytus reikalavimus (Finansavimo sąlygų aprašo projekto 11.5 punktas).

 

UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ siūlo pasinaudoti galimybe atlikti tyrimą iki projekto pateikimo pradžios. Pats projektas turi apimti arba kelias savivaldybes, arba vienos savivaldybės administraciją ir VISAS vienos srities institucijas; tyrimo apimtis turi būti analogiška.

 

Tyrimo objektas – viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų kokybė.

 

Savivaldybės administracija turi pagrįstai nustatyti savivaldos funkcijų kokybės gerinimo aktualumą. Pagrįstumui įrodyti konsultantai paruoš anketą, kurioje savivaldybės atstovai nurodys problemiškiausias funkcijas. Jas nustačius parenkamos 1-3 labiausiai probleminės ir jos sprendžiamos pasitelkiant paramą.

 

Apibrėžus tyrimo apimtį, tyrimas toliau vykdomas etapais:

  1. Savivaldybės administracijos procesų brandos lygio nustatymas. Ekspertiniu būdu parenkama metodika, kuria vadovaujantis būtų nustatyta savivaldybės administracijos procesų brandos lygis.
  2. Vartotojų pasitenkinimo viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis Ekspertiniu būdu parenkama metodika, kuria vadovaujantis būtų parengtas klausimynas kiekvienai tiriamai paslaugai.

 

 Tyrimo konsultantai: Dirbame tik su kompetentingais ekspertais, turinčiais ilgalaikę konsultavimo patirtį kokybės vadybos sistemų audito srityje.

  

Susisiekite dėl išsamesnės informacijos: Renata Šepetė, tel. nr. 8 687 86926, el.p. renata@konsultavimas.lt