Darbuotojų adaptacija

NAUJŲ DARBUOTOJŲ ADATACIJA


Trukmė: 4 akademinės valandos

Programos aktualumas:

 • Kodėl nepakanka pritraukti ir atsirinkti organizacijai tinkamus darbuotojus?
 • Kodėl pažangios organizacijos rūpinasi naujų darbuotojų adaptacija?
 • Kaip (ne)tinkama naujo darbuotojo adaptacija gali įtakoti ne tik naujo darbuotojo, bet dažnai ir visos komandos darbo efektyvumą ir rezultatus?

Dalyviai: personalo ir kitų padalinių vadovai bei specialistai, kuriems rūpi sėkminga naujo darbuotojo adaptacija organizacijoje

Nauda dalyviams:

 • Sisteminis naujų darbuotojų adaptacijos svarbos bei naudos darbuotojui ir organizacijai suvokimas.
 • Susipažinimas su naujų darbuotojų adaptacijos procesu,  naudojamais įrankiais ir priemonėmis.
 • Gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas.
 • Galimybė aptarti aktualius klausimus ir kartu rasti problemų sprendimo būdus.
 • Praktinių pavyzdžių ir pažangios patirties analizė.

Pagrindinės mokymo temos:

 • Naujų darbuotojų adaptacijos politika organizacijoje ir etapai.
 • Informacija ir sėkmingos komunikacijos trikdžiai.
 • Kietieji adaptacijos instrumentai, socializacijos valdymas.
 • Minkštieji socializacijos įrankiai ir priemonės.
 • Vadovo ir komandos įtaka naujo darbuotojo adaptacijai.
 • Adaptacijos rezultatai.

Pagrindiniai mokymų metodai:

 • Teorinis dėstymas įtraukiant dalyvius.
 • Diskusijos, individualios ir grupinės pratybos.
 • Dalyvių asmeninės patirties panaudojimas.
 • Situacijų modeliavimas ir naujų sprendimų paieška.
 • Praktinių pavyzdžių, pažangios patirties analizė.