Darbuotojų įtraukimas

DARBUOTOJŲ Į(SI)TRAUKIMAS ARBA KAIP IŠLAIKYTI GERUS DARBUOTOJUS?


Trukmė:  1 diena (8 akademinės valandos) arba 2 dienos (po 4 akademines valandas)

Programos aktualumas:

 • Kas pritraukia ir išlaiko organizacijoje gerus darbuotojus?
 • Kodėl organizacijos stengiasi išlaikyti darbuotojus?
 • Darbuotojų į(si)traukimas: kodėl pastaruoju metu apie tai daug kalbama?

Dalyviai: personalo ir kitų padalinių vadovai bei specialistai, kuriems rūpi, kaip išlaikyti organizacijoje gerus darbuotojus.

Nauda dalyviams:

 • Darbuotojų išlaikymo ir į(si)traukimo svarbos suvokimas.
 • Susipažinimas su darbuotojų išlaikymo ir į(si)traukimo didinimo  įrankiais ir priemonėmis.
 • Gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas.
 • Galimybė aptarti aktualius klausimus ir kartu rasti problemų sprendimo būdus.
 • Praktinių pavyzdžių ir pažangios patirties analizė.

Pagrindinės mokymo temos:

 • Strateginis darbuotojų išlaikymo požiūris.
 • Darbuotojų į(si)traukimas ir jo svarba veiklos rezultatams
 • Kaip atpažinti neįsitraukusius darbuotojus?
 • Trys darbuotojų įsitraukimo lygiai
 • Kas didina darbuotojų įsitraukimą?
 • Kaip pagerinti darbuotojų įsitraukimo lygį organizacijoje?
 • Kodėl yra lengviau kalbėti apie darbuotojų įsitraukimą negu daryti?
 • Geroji praktika – ką daro organizacijos, norinčios išlaikyti geriausius darbuotojus?

Pagrindiniai mokymų metodai:

 • Teorinis dėstymas įtraukiant dalyvius.
 • Diskusijos, individualios ir grupinės pratybos.
 • Dalyvių asmeninės patirties panaudojimas.
 • Situacijų modeliavimas ir naujų sprendimų paieška.
 • Praktinių pavyzdžių, pažangios patirties analizė.