Darbuotojų ugdymas

DARBUOTOJŲ UGDYMAS


Trukmė:  1 diena (8 akademinės valandos) arba 2 dienos (po 4 akademines valandas)

Programos aktualumas

 • Kodėl pažangios organizacijos rūpinasi nuolatiniu darbuotojų ugdymu?
 • Darbuotojų ugdymas – investicija ar kaštai?
 • Kaip ugdyti darbuotoją, kad tai garantuotų ne tik aukštą darbuotojo kompetenciją, motyvaciją ir įsipareigojimą organizacijai, bet ir finansinę investicijų grąžą.

Dalyviai: personalo ir kitų padalinių vadovai bei specialistai, kuriems rūpi efektyvus organizacijos darbuotojų ugdymas, padedantis sėkmingai verslo plėtrai ir konkurencingumo didinimui.

Nauda dalyviams:

 • Sisteminio darbuotojų ugdymo svarbos bei naudos darbuotojui ir organizacijai suvokimas.
 • Susipažinimas su darbuotojų ugdymo  procesu,  naudojamais įrankiais ir priemonėmis.
 • Gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas.
 • Galimybė aptarti aktualius klausimus ir kartu rasti problemų sprendimo būdus.
 • Praktinių pavyzdžių ir pažangios patirties analizė.

Pagrindinės mokymo temos:

 • Darbuotojų ugdymas ir verslo strategija.
 • Kompetencijos organizacijoje.
 • Naujų darbuotojų mokymas.
 • Nuolatinis darbuotojų ugdymas.
 • Vadovų ugdymas.
 • Taisyklė 70/20/10.
 • Mokymo efektyvumo vertinimas.
 • Darbuotojų ugdymas ir organizacijos problemų sprendimas.
 • Darbuotojų ugdymas ir mentorystė.

Pagrindiniai mokymų metodai:

 • Teorinis dėstymas įtraukiant dalyvius.
 • Diskusijos, individualios ir grupinės pratybos.
 • Dalyvių asmeninės patirties panaudojimas.
 • Situacijų modeliavimas ir naujų sprendimų paieška.
 • Praktinių pavyzdžių, pažangios patirties analizė.