Darbuotojų veiklos valdymas

DARBUOTOJŲ VEIKLOS VALDYMAS


Trukmė:  1 diena (8 akademinės valandos) arba 2 dienos (po 4 akademines valandas)

Programos aktualumas:

 • Ką pasirinkti: darbuotojų vertinimą ar veiklos valdymą?
 • Kaip užtikrinti darbuotojų motyvaciją nuolat siekti organizacijos tikslų?

Dalyviai: personalo ir kitų padalinių vadovai bei specialistai, kuriems rūpi, kaip užtikrinti organizacijos veiklos valdymo efektyvumą.

Nauda dalyviams:

 • Darbuotojų veiklos valdymo svarbos organizacijai ir verslui suvokimas.
 • Susipažinimas su darbuotojų veiklos valdymo  procesu,  naudojamais įrankiais ir priemonėmis.
 • Gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas.
 • Galimybė aptarti aktualius klausimus ir kartu rasti problemų sprendimo būdus.
 • Praktinių pavyzdžių ir pažangios patirties analizė.

Pagrindinės mokymo temos:

 • Darbuotojų vertinimas vs. veiklos valdymas.
 • Veiklos valdymo samprata ir nauda.
 • Veiklos valdymas ir verslo tikslai.
 • Veiklos valdymo procesas.
 • Veiklos valdymo ryšys su kitais personalo valdymo procesais.
 • Veiklos valdymo įtaka organizacijos kultūrai.

Pagrindiniai mokymų metodai:

 • Teorinis dėstymas įtraukiant dalyvius.
 • Diskusijos, individualios ir grupinės pratybos.
 • Dalyvių asmeninės patirties panaudojimas.
 • Situacijų modeliavimas ir naujų sprendimų paieška.
 • Praktinių pavyzdžių, pažangios patirties analizė.