Europos sąjungos lėšų pritraukimas

EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠŲ PRITRAUKIMAS


 

Turinys:

·  Projekto iniciavimas: situacijos analizė, eksperto konsultacija,    projekto idėjos suformavimas;

·  Projekto rengimas: informacijos rinkimas, reikalingos    dokumentacijos surinkimas, tarpinių ir galutinių rezultatų derinimas.

·  Paraiškos pateikimas, vertinimas: tinkamai parengtų    dokumentų pateikimas, nuolatinė pagalba paraiškos vertinimo    metu, bendraujant su agentūra, rengiant dokumentus pagal pateiktas pastabas;

·  Projekto tęstinumas: projekto administravimo bei valdymo paslaugos.

Nauda:

·   Padidintas veiklos efektyvumas;

·  Pagerinti esami ir įdiegti nauji įmonės procesai (dokumentacija,    technologiniai ir kt.);

·   Sukurtos inovacijos;

·   Didesnis darbuotojų pasitenkinimas optimizavus procesus.