Metiniai pokalbiai

METINIAI POKALBIAI


Trukmė:  1 diena (8 akademinės valandos)

Pagrindinės mokymo temos:

 • Metiniai pokalbiai – svarbi veiklos valdymo proceso dalis.
 • Veiklos valdymo tendencijos pasaulyje.
 • Pasirengimas metiniams pokalbiams.
 • Metinių pokalbių organizavimas.
 • Vadovo vaidmuo.
 • Problemos, su kuriomis susiduriama organizuojant metinius pokalbius.
 • Vidinė komunikacija.
 • Nauda organizacijai.

Pagrindiniai mokymų metodai:

 • teorinis dėstymas įtraukiant dalyvius,
 • diskusijos, individualios ir grupinės pratybos,
 • dalyvių asmeninės patirties panaudojimas,
 • situacijų modeliavimas ir naujų sprendimų paieška.