Personalo valdymas

PERSONALO VALDYMAS


 

Kompetencijų modelio kūrimas

 

Turinys:

·   Įmonės valdymo analizė;

·   peržiūrima/koreguojama įmonės valdymo struktūra;

·   Pareigybių analizė;

·   Kompetencijų modelio parengimas

·   Pareigybių profilių parengimas

Nauda:

·   Kompetencijų modelis leidžia efektyviau valdyti atrankos sistemą, darbuotojų ugdymą, tobulinti motyvacinę sistemą;

·   Padeda geriau išnaudoti darbuotojų potencialą;

·   Kompetencijų modelis tampa organizacijos atskaitos tašku integruotam personalo valdymo priemonių kūrimui bei diegimui.


 

Darbuotojų karjeros valdymas

 

Turinys:

·   Pareigybių analizė;

·   Karjeros galimybių schema parengimas;

·   Kompetencijų  vertinimo metodikų paketo sudarymas;

·   Darbuotojų kompetencijų vertinimas;

·   Mokymai darbuotojams atsakingiems už karjeros planavimą vykdymas.

Nauda:

·    Aiškiai apibrėžiamos sąlygos darbuotojų karjerai;

·   Aprašytos kompetencijos ir reikalavimai, kurie keliami konkrečias pareigas užimančiam žmogui;

·   Tikslingai ugdomi darbuotojai;

·   Geriau atskleidžiamas ir išnaudojamas darbuotojų potencialas;

·   Darbuotojai įgalinami mokytis ir tobulėti. Imtis atsakomybės už savo karjeros planų įgyvendinimą.


 

Kompetencijų vertinimas

 

Turinys:

·   Išskirtos kompetencijos, kurios turi būti įvertintos kiekvienu konkrečiu atveju;

·   Pagal kompetencijų turinį parenkami efektyviausi vertinimo metodai;

·   Organizuojamas kandidatų / darbuotojų vertinimas;

·   Parengiamos rekomendacijos, priklausančios nuo vertinimo tikslo.

Nauda:

·   Tikslesni, objektyvia informacija paremti įdarbinimo, paaukštinimo, ugdymo, karjeros planavimo, skatinimo sprendimai:

·   Vadovams pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip valdyti darbuotojų kompetencijas.

·   Vertinamieji gauna individualias asmeninio tobulėjimo konsultacijas, rekomendacijas.


 

Veiklos vertinimo sistemos kūrimas

 

Turinys:

·   Suderinami organizacijos lūkesčiai ir projekto įgyvendinimo strategijos;

·   Išskiriami veiklos vertinimo kriterijai, parengiamos veiklos vertinimo metodika ir procedūros;

·   Organizuojami veiklos vertinimo mokymai vadovams ir personalo specialistams.

Nauda:

·    Individualūs darbuotojų tikslai siejami su organizacijos tikslais;

·   Numatyti darbuotojų veiklos standartai;

·   Darbuotojų mokymai atsižvelgiant į objektyvius poreikius;

·   Konstruktyvus grįžtamasis ryšys tarp vadovų ir darbuotojų;

·   Kuriama ugdomojo vadovavimo sistema.