Procesų valdymas

PROCESŲ VALDYMAS


 

Strateginis planavimas ir valdymas

 

Turinys:

·   Strateginio planavimo etapas;

·   Strategijos diegimo etapas;

·   Strategijos įgyvendinimo etapas.

Nauda:

·   Konkretūs ir vienodai suprantami tikslai sumažins netikslingas išlaidas;

·   Subalansuoti tikslai leidžia išnaudoti konkurencinius pranašumus;

·   Tinkamai įdiegta strategija papildomai motyvuos darbuotojus;

·   Procesai ir struktūra sudaryti taip, kad efektyviausiai pasiektų numatytus tikslus.


 

Veiklos valdymo rodiklių sistemos kūrimas ir diegimas

 

Turinys:

·   Numatoma vizija;

·   Atliekama SWOT analizė;

·   Identifikuojami rodikliai;

·   Aprašomi rodikliai;

·   Testuojama rodiklių sistema;

·   Sistemos diegimas.

Nauda:

·   Vadovams ir akcininkams galimybė vertinti įmonę pagal numatytus rodiklius;

·   Galimybė vertinti ne rezultatą o valdyti vykstančius procesus, kurie įtakoja rezultatą;

·   Nuolat generuojama svarbi informacija sprendimų priėmimui;

·   Darbuotojai žino savo atsakomybes ir koncentruojasi į svarbiausias davo darbo sritis.


 

Verslo procesų ir struktūros optimizavimas

 

Turinys:

·   Detalus planavimas;

·   Strategijos detalizavimas;

·   Situacijos dokumentavimas;

·   Kriterijų realizavimo vertinimas;

·   Naujo proceso kūrimas;

·   Naujų procedūrų aprašymas;

·   Procedūrų diegimo autorinė priežiūra;

·   Pagalba matavime ir vertinime.

Nauda:

·   Nauja įmonės vidaus procesų struktūra;

·   Įmonės patirtis kaupiama pačioje įmonėjė ir neišnyksta išėjus darbuotojui;

·   Kiekvienas darbuotojas žino savo indėlio svarbą visoje įmonės procesų ir rezultatų sistemoje.


 

Organizacinės kultūros ir ideologijos kūrimas ir stiprinimas

 

Turinys:

·   Organizacinės kultūros diagnostika;

·   Korekcijų priemonių plano sudarymas ir įgyvendinimas;

·   Pokyčių auditas ir tolimesnės konsultacijos.

Nauda:

·   Darbuotojų motyvavimas dirbti ne dėl atlyginimo, o dėl kompanijos tikslų;

·   Darbuotojų mąstymo ir elgsenos suderinamumas, supratimas, sinergija;

·   Auga lojalumas, nes darbuotojai yra susitapatinę su organizacine kultūra;

·   Aiškumas darbuotojams. Ko iš jų tikimasi, kaip bendraujama viduje ir su išore.