+370 618 73033 [email protected] Vytenio g. 22, Vilnius

NAUJA

Savo darbe mes taikome NAUJĄ metodiką bei teorijas, NAUJĄ patirtį, o kliento situaciją vertiname individualiai.

GERIAU

Kiekvienas mūsų žingsnis skirtas pozityviems pokyčiams organizacijoje ir kiekvienoje situacijoje mes priimame tik tokius sprendimus, kad situacija būtų tik GERESNĖ už pirminę.

KITAIP

Siekiame, kad mūsų konsultacijos klientui suteiktų KITOKĮ požiūrį į organizaciją ir skatintų tobulėti.

APIE MUS

Mes tikime, kad tinkamai valdoma organizacija gali sėkmingai veikti bei pasiekti išsikeltus tikslus. Tikime, kad geriausi rezultatai įmanomi turint motyvuotus ir savo darbą mylinčius darbuotojus, sukūrus palankų organizacijos klimatą ir užtikrinus efektyvius bei skaidrius veiklos procesus.

Siekdami padėti savo klientams tobulėti, siūlome individualius organizacijų poreikius atitinkančius sprendimus, apimančius įvairių lygių vadovų ir darbuotojų profesinių bei asmeninių kompetencijų ugdymą ir organizacijų valdymo tobulinimą, didinant veiklos efektyvumą ir skaidrumą.

13

Metų įkvepiame organizacijas pokyčiams

30

Nuolatinių klientų

234708

Už tokią sumą yra didžiausias mūsų įgyvendintas projektas

716

Mokymų dalyvių, besitobulinusių 1 projekto metu

PASLAUGOS

Strateginis planavimas ir valdymas

Organizacijos vizijos ir misijos išgryninimas, veiklos krypčių ir prioritetų nustatymas, strateginio plano rengimas, veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių parinkimas.

Personalo valdymas

Darbuotojų profilio sudarymas, motyvacinės sistemos sukūrimas, kompetencijų modelio diegimas, darbuotojų veiklos vertinimo sistemos rengimas.

Procesų valdymas

Procesų žemėlapių sudarymas, procesų analizė ir optimizavimas, procesų stebėsenos tobulinimas.

Organizacinė kultūra

Organizacijos vertybių nustatymas, mikroklimato tyrimai, darbuotojų įsitraukimo tyrimai, klientų aptarnavimo standarto diegimas, korupcijos pasireiškimo tyrimai.

Projektų valdymas

Projektų idėjos generavimas, finansavimo šaltinių paieška, paraiškų įvairiems fondams rengimas, projektų valdymas ir administravimas, projektų komunikacija.

Mokymai

Praktinės sesijos, patyrinimai renginiai ir mokymai organizacijų vadovams ir darbuotojams, skirti ugdyti jų profesines ir asmenines kompetencijas, telki ir motyvuoti komandą.

KLIENTAI